Senin, 19 Februari 2018

Syekh. Mufti Ismail Menk

Mufti Ismail Menk dari Zimbabwe bermula sebagai hafiz Al Quran pada usia sembilan tahun dan tamat khatam pada usia dua belas tahun. Beliau belajar Bahasa Arab , Urdu dan Mazhab Hanafi dari usia muda dengan bapanya Maulana Musa Menk yang menamatkan pengajian pada Mazahirul Uloom Shahjahanpur bawah Hazrat Shaikh Maulana Zakaria ( Rahmatullahi Alaihi ) pada lewat 1950-an. 

Setelah mengkaji mazhab beliau kemudiannya belajar di Universiti Islam Madinah di mana beliau menamatkan ijazah dalam bidang Syariah pada mazhab yang empat . Selepas itu beliau menyertai Iftah ( Mufti ) jabatan Darul Uloom Kantaria di Gujarat, India dan lulus di bawah Mufti Ismail Barkodrah pada akhir tahun 1999. 

Sejak dia telah terlibat secara aktif dalam pengajaran , syarahan negara yang luas , berlari institusi pendidikan Islam yang kurang bernasib baik serta anak-anak yatim , pembinaan Masajid dan Madaris , kerja-kerja bantuan dan negara dawaah diselaraskan luas. 

Pada masa ini beliau adalah Imam yang Musjid terbesar di Harare.