Rabu, 13 Juli 2011

Membuat Text AreaApa itu text area?. Text area adalah area atau tempat untuk menyimpan text atau tulisan dengan membentuk area baru. Biasanya text area ini di gunakan untuk menyimpan kode-kode HTML ataupun text lainnya agar bisa di copy oleh para pengunjung.

Untuk membuat text area, silahkan anda Copy kode di bawah ini :

<p align="center"><textarea name="code" rows="6" cols="20"> Tulis text ataupun kode-kode yang anda inginkan di sini, maka nanti tulisan anda akan tampil di dalam text area </textarea></p>
Sebagai contoh :

Keterangan : rows="6", menunjukan tinggi dari text area, jadi jika anda menginginkan text area yang tinggi maka silahkan ganti angka " 6 tadi dengan angka yang lebih tinggi nilainya.

Cols="20", menunjukan lebar dari text area. Jika anda menginginkan text area yang lebar maka silahkan ganti angka " 20 " tadi dengan angka yang lebih tinggi nilainya.

Text Area dengan memakai HighLight

Ada variasi lain dari membuat text area ini, yakni text area dengan menggunakan tombol highlight. dengan adanya tombol highlight ini akan memudahkan bagi para pengunjung untuk mengcopy seluruh text ataupun kode-kode yang di berikan, karena dengan hanya sekali tekan saja pada tombol highlight tadi, maka seluruh text ataupun kode-kode yang ada di dalamnya akan di highlight dan tinggal di copy saja. Fasilitas ini sangat berguna tatkala text ataupun kode-kode yang di berikan dalan jumlah yang sangat banyak dan ini akan mengurangi resiko tertinggalnya suatu text ataupun kode-kode untuk di copy. Untuk membuat text area dengan menggunakan highlight ini silahkan anda copy kode HTML di bawah :


<div><form name="copy"><div
align="center"><input
onclick="javascript:this.form.txt.focus();this.form.txt.select();"
type="button" value="Highlight All"> </div><div
align="center"></div><p
align="center"><textarea style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 144px"
name="txt"
rows="100" wrap="VIRTUAL" cols="55">simpan tulisan anda di sini, maka tulisan yang anda tulis akan muncul di sini dan siap di copy oleh para pengunjung</textarea></p></div></form>
Sebagai contoh :


Agar anda lebih memahami kode di atas, sedikit akan saya uraikan. Kode di atas mempunyai dua elemen bagian, yakni elemen kode untuk membuat tombol yang bertuliskan Highlight All, dan yang kedua adalah elemen kode untuk membuat text area.

Elemen tombol highlight All :

 1. <div align="center"> --> kata center
  menunjukan bahwa posisi tombol akan berada di tengah, jadi jika anda ingin posisi tombol berada di tepi sebelah kiri, tinggal ganti dengan kata left. Dan jika ingin berada di tepi sebelah kanan, tinggal ganti dengan kata right.
 2. <input onclick="javascript:this.form.txt.focus();this.form.txt.selec()">
  --> kode ini artinya ketika tombol highlight di klik, maka seluruh text yang ada di dalamnya akan di highligt (di tandai atau di blok), jadi anda jangan merubah tulisan ini.
 3. Value="Highlight All" --> kata Highlight All  adalah kata yang akan muncul di dalam tombol, jadi jika anda ingin merubah tulisan ini silahkan ganti dengan kata yang anda inginkan.
Element text area :

 1. <p align="center"> -->
  ini menunjukan bahwa text area akan berada di tengah, nah jika anda ingin text area anda berada di tepi kiri, ganti kata center dengan kata left, bila ingin di tepi kanan, ganti dengan kata right.
 2. <text style="WIDTH: 300px">-->kata "WIDTH:300px" menunjukan lebar dari text area tersebut sebanyak 300 pixel, jadi jika anda ingin memperpendek atau memperpanjang lebar text area, anda tinggal menggantinya dengan angka yang anda inginkan. misal:
  "WIDTH:700px;"
 3. HEIGHT: 144px --> angka "144px" menunjukan bahwa text area akan mempunyai tinggi sebesar 144 px, jadi jika anda ingin merubahnya tinggal ganti angka tersebut dengan angka yang anda inginkan. Misal : HEIGHT:160px.

Contoh text area yang memakai tombol highlight diatas, memuat skript untuk melindungi dari right click para pengunjung. skript ini di pakai apabila anda tidak ingin tulisan-tulisan anda di copy paste oleh pengunjung. bagi yang berminat silahkan copy lalu pasang pada kode HTML anda antara kode <HEAD> dan </HEAD>
selamat mencoba.


1 komentar:Trên đường đi, Nhạc Thành từ trong miệng của đệ tử Tuyệt Tình cốc mà biết được, Hỏa Sư thú bị giam vào trong Liên Hoa Hạp, Đỗ Kiều Kiều cùng với nữ tôn kia đã sớm tới Liên Hoa Hạp mà chờ hắn.

- Sưu sưu sưu.

Ở giữa không trung hơn mười đường thân ảnh rơi xuống, Nhạc Thành Trầm Linh cùng với đám người đã rơi vào trong một cái khe thật lớn, hơn mười người của Tuyệt Tình cốc đã chờ ở nơi này thật lâu, hôm nay chính là ngày trọng yếu của Tuyệt Tình cốc.
đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói
http://we-cooking.com/
chém gió
Nhạc Thành đến Liên Hoa Hạp thì phát hiện ra ở đây đã có hơn mười người, trong đó có một số cường giả tu vi đã ngoài Đấu Tông, cũng có người có thực lực Đấu Tôn, xem ra Tuyệt Tình cốc thực lực thật là không tệ, Đấu Tôn không hề ít hơn so với Hồ Điệp Cốc.


- Trầm cốc chủ, Nhạc cốc chủ, Lê Tiểu thư, Nam Cung tiểu thư.

Đỗ Kiều Kiều nhìn thấy bốn người thì mau chóng mời lại.

Trầm Linh cùng với Lê Tiêu Dao, Nam Cung Lạc Nhan dĩ nhiên cũng không tránh được, ba cô gái này đại biểu cho ba thế lực lớn.

- Nhạc phó cốc chủ đã chuẩn bị xong chưa, đã đi vào trong kết giới, chút nữa Thanh

Posting Komentar